Heisenbergův princip neurčitosti
Aktuální měření
Skutečná pozice
Požadovaná pozice
Intenzita
Štěrbina
Typ laseru
Parametry úlohy
Vzdálenost čidla od štěrbiny: 2152±2 mm
Vlnová délka červeného laseru: 632±10 nm
Vlnová délka zeleného laseru: 532±10 nm
Osa X:červený dílek=1cm,černý dílek=1mm
Úloha: Heisenbergův princip neurčitosti
      Fyzikálni základ
      Experiment
      Zadání úlohy
CNW:Counter
Záznam dat
Autoři úlohy
Assoc. Prof. Dr. Fantisek Lustig, Charles University in Prague
Prof. Dr. Frantisek Schauer, Tomas Bata University in Zlin
Assoc. Prof. Dr. Miroslava Ozvoldova, University of Trnava
Mgr. Jiri Dvorak, Charles University in Prague